11 tháng thu ngân sách mới đạt 83,4% dự toán

(ĐTTCO) - Ngày 16-12, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) - Bộ Tài chính - đã tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm 2021”.
11 tháng thu ngân sách mới đạt 83,4% dự toán
Báo cáo của KBNN cho thấy, mặc dù nguồn thu ngân sách sụt giảm, song nhờ chủ động trong điều hành nên cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các địa phương vẫn được đảm bảo. 
Cụ thể, tính đến hết tháng 11-2020, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 1.260,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% so với dự toán được giao năm 2020, trong đó thu ngân sách Trung ương đạt 77,4%, thu ngân sách địa phương đạt 91,1% so với dự toán năm. 
Lũy kế chi NSNN 11 tháng năm 2020 đạt 1.369,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm 2020, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 71,4% và chi thường xuyên đạt 87,9% dự toán năm.
Về điều hành ngân quỹ nhà nước, năm 2020, KBNN đã sử dụng ngân quỹ nhà nước để tạm ứng cho ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, gắn quản lý ngân quỹ với quản lý ngân sách và quản lý nợ thông qua việc điều hành khối lượng huy động vốn theo tiến độ thu, giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2020, KBNN đã nộp ngân sách Trung ương 3.000 tỷ đồng.
Công tác huy động vốn cho NSNN năm 2020 về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch. Tính đến ngày 15-12-2020, KBNN đã huy động đạt 99,9% kế hoạch giao đầu năm và ước đến 31-12-2020 sẽ đạt 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao (bao gồm cả kế hoạch bổ sung), với kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) bình quân hơn 13 năm (tăng so với năm 2019), kỳ hạn còn lại của danh mục TPCP là hơn 8 năm. Lãi suất phát hành TPCP bình quân 2,88%/năm (giảm so với năm 2019 và thấp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á).
Trong năm 2021, KBNN đặt ra nhiệm vụ hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phấn đấu 100% các thủ tục hành chính được cung cấp quan dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Cổng dịch vụ công Quốc gia, song song với việc tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN.
Để thực hiện được nhiệm vụ trên, KBNN thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm là tổ chức điều hành quỹ NSNN đảm bảo an toàn và hiệu quả; kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2021 do Bộ Tài chính giao; thực hiện tái cơ cấu lại nợ công theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị; điều hành lãi suất phát hành hợp lý, sát với thị trường…

Các tin khác