200 DN ngừng hoạt động/ngày vì khó khăn

11 tháng qua, cả nước có 62.713 doanh nghiệp khó khăn buộc phải tạm dừng hoạt động.

11 tháng qua, cả nước có 62.713 doanh nghiệp khó khăn buộc phải tạm dừng hoạt động.

 

Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng qua, cả nước có 62.713 doanh nghiệp khó khăn buộc phải tạm dừng hoạt động và hơn 8.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt sản xuất, kinh doanh. Như vậy, mỗi ngày cả nước có khoảng 200 doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, điểm đáng mừng là 11 tháng, cả nước có 86.853 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 538,7 nghìn tỷ đồng, tăng 28,1% về số doanh nghiệp và tăng 37,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, có 742,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong 11 tháng qua đã nâng tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế gần 1,3 triệu tỷ đồng.

Đáng ghi nhận là số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm nay là 18.646 doanh nghiệp, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Tổng Cục Thống kê, những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với các giải pháp và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014.

Các tin khác