2013: Techcombank đạt lợi nhuận 878 tỷ đồng

Cho đến khi báo cáo kết quả hoạt động hàng năm đầy đủ và được kiểm toán của ngân hàng được chính thức công bố vào cuối tháng 3-2014, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank năm 2013 dự kiến đạt 878 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2012, do việc trích lập dự phòng cẩn trọng.

(ĐTTC) - Năm 2013 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, thách thức cho kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng, trong đó có Techcombank. Chính vì vậy, trong năm qua Ngân hàng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ gia tăng sự hài lòng của khách hàng đồng thời duy trì chính sách cho vay thận trong và đảm bảo chất lượng tài sản.

Cho đến khi báo cáo kết quả hoạt động hàng năm đầy đủ và được kiểm toán của ngân hàng được chính thức công bố vào cuối tháng 3-2014, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank năm 2013 dự kiến đạt 878 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2012, do việc trích lập dự phòng cẩn trọng.

Cùng với việc tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới chi nhánh/phòng giao dịch đặc biệt chú trọng phát triển thị trường miền Nam với tổng số trên 300 chi nhánh, phòng giao dịch, 1.229 ATM và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm mang tới sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Trong năm 2013 số lượng khách hàng cá nhân của Techcombank đã lên tới gần 3,3 triệu hỗ trợ hiệu quả cho huy động dân cư (số dư tại thời điểm 31-12-2013 là 119.978 tỷ đồng), tăng 7,64% so với năm 2012.

Trong khi đó, với việc duy trì chính sách cho vay thận trọng và chú trọng tới chất lượng tài sản tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ở mức khiêm tốn 2,95% (số dư tại thời điểm 31-12-2013 là 70.275 tỷ đồng), tỷ lệ cho vay trên huy động ở mức 57,31%.

Đặc biệt chú trọng công tác quản lý và thu hồi nợ kết hợp với việc tiếp tục chính sách quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế đảm bảo tính minh bạch cao, mặc dù tình hình thị trường đang còn khó khăn, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank đã được kiểm soát tốt ở mức 3,65%.

Đồng thời, Techcombank tiếp tục duy trì bảng cân đối tài sản tốt, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý tốt chi phí. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) vào thời điểm 31-12-2013 là 14,03%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm 2014, Techcombank tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và tăng trưởng cao với hệ thống quản lý và quản trị rủi ro vững chắc.

Các tin khác