5 NH hỗ trợ giảm tổn thất nông-thủy sản

Ngày 22/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định tại Thông tư số 22/2012/TT-NHNN hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 2/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Ngày 22/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định tại Thông tư số 22/2012/TT-NHNN hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 2/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Các ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phát triển Nhà ĐBSCL, Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ giảm lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông-thủy sản.

Trong số 5 tổ chức tín dụng cùng làm nhiệm vụ này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được chỉ định là đơn vị thực hiện cho vay áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển.

Các đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất và vay theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại các quyết định gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn để đầu tư máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch; dự án đầu tư xây dựng kho dự trữ bốn triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản (cả kho lạnh trên tàu đánh cá), rau quả, kho tạm trữ càphê và các dự án đầu tư chế tạo máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn hướng dẫn chi tiết về điều kiện được vay hỗ trợ lãi suất và vay theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển cùng với mức cho vay, lãi suất cho vay, trách nhiệm của các ngân hàng thương mại nhà nước, trách nhiệm của khách hàng vay vốn.

Các tin khác