9 tháng, số DN hồi sinh tăng 60%

(ĐTTCO) -9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 9/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.047 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 76.153 tỷ đồng, giảm 13,3% về số doanh nghiệp và tăng 7,31% về số vốn đăng ký so với tháng 8/2016.

(ĐTTCO) -9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 9/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.047 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 76.153 tỷ đồng, giảm 13,3% về số doanh nghiệp và tăng 7,31% về số vốn đăng ký so với tháng 8/2016.

 

Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, số lượng doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng, với 81.451 doanh nghiệp thành lập mới có tổng vốn đăng ký 629.094 tỷ đồng, tăng 19,2% về số doanh nghiệp và tăng 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2016 là 1,789 triệu tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2016 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 928,7 nghìn lao động, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.    

Xét theo lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành nghề so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, kinh doanh bất động sản đăng ký 2.160 doanh nghiệp, tăng 99,1%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 377 doanh nghiệp, tăng 68,3%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 2.001 doanh nghiệp, tăng 44,9%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 766 doanh nghiệp, tăng 40,3%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 6.276 doanh nghiệp, tăng 28,9%...

Trong 9 tháng đầu năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 426.802 lao động; Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy là 170.012 lao động; Xây dựng là 85.192 lao động; Vận tải kho bãi với 39.678 lao động...

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2016 cũng tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước. Còn số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 16.294 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 31,0% so với cùng kỳ năm trước và có 28.803 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê cho thấy, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 92,6% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Về số doanh nghiệp giải thể, trong 9 tháng cả nước có 8.365 doanh nghiệp, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó cùng kỳ năm 2015 số doanh nghiệp giải thể giảm 0,9% so năm 2014.

Các tin khác