9 tháng: xuất khẩu đạt 70 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, dù tháng 9 chỉ đạt 8,3 tỷ USD, giảm 10,2% so với tháng trước, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước sau 9 tháng năm 2011 vẫn tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2010, tương ứng mức 70 tỷ USD.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 32 tỷ USD, tăng 33,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 38 tỷ USD, tăng 37,5%.

Tổng cục Thống kê ghi nhận hầu hết mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó dầu thô đạt 5,6 tỷ USD, tăng 52,3%; giày dép đạt 4,8 tỷ USD, tăng 30,8%; hàng thủy sản đạt 4,4 tỷ USD, tăng 26,4%; gạo đạt 3 tỷ USD, tăng 20,1%; cà phê đạt 2,2 tỷ USD, tăng 63,9%...

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sau 9 tháng đạt 76,9 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2010, đưa tổng mức nhập siêu sau 9 tháng năm 2011 ước tính 6,9 tỷ USD, bằng 9,8% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Các tin khác