ABBANK dự kiến tăng vốn điều lệ trên 10.400 tỷ đồng

(ĐTTCO) – Đây là một trong các nội dung đã được ABBANK thông qua cổ đông tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 20-4 tại Hà Nội.

ĐHCĐ thường niên năm 2022 của ABBANK diễn ra tại Hà Nội vào ngày 20-4.
ĐHCĐ thường niên năm 2022 của ABBANK diễn ra tại Hà Nội vào ngày 20-4.

Cụ thể, để thực hiện các mục tiêu trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, ABBANK đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng vào tháng 2-2022, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cho việc triển khai thực hiện các sáng kiến chiến lược, đặc biệt là chuyển đổi NH số. 

NH dự kiến triển khai thêm đợt tăng vốn điều lệ mới thông qua việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên. Dự kiến đến hết năm 2022 vốn điều lệ của ABBANK sẽ đạt trên 10.400 tỷ đồng.

Năm nay, ABBANK đặt kỳ vọng nâng tổng tài sản lên đạt mức 138.250 tỷ đồng, huy động từ khách hàng cá nhân và các tổ chức kinh tế đạt 94.081 tỷ đồng, thực hiện tăng trưởng dư nợ tín dụng theo đúng phê duyệt của NHNN.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 của nhà băng này là 3.079 tỷ đồng và tiếp tục kiểm soát nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức dưới 3% theo quy định của NHNN. NH này cũng đặt mục tiêu mua lại hết nợ xấu tại VAMC và lên kế hoạch xúc tiến lộ trình chuyển sàn niêm yết.

Các tin khác