Agribank dành 10.000 tỷ đồng vay ưu đãi

Bắt đầu từ ngày 4-6, Agribank dành 10.000 tỷ  đồng để cho vay lãi suất ưu đãi đối với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu có nguồn thu ngoại tệ và cam kết bán ngoại tệ cho ngân hàng.

Theo đó, thời hạn vay vốn là 6 tháng với lãi suất cho vay 12%/năm đối với khách hàng có nhu cầu vay VND để sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu hàng hóa nông sản thực phẩm và sản xuất, xuất khẩu các hàng hóa khác.

Tuy nhiên, khách hàng phải có cam kết bán ngoại tệ thu được từ hoạt động xuất khẩu và thanh toán qua hệ thống Agribank; lượng ngoại tệ bán cho Agribank phải đảm bảo tương ứng tối thiểu với số tiền vay VND được hưởng lãi suất ưu đãi.

Tổng giám đốc Agribank cũng yêu cầu, Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh loại 1, loại 2 phải tổ chức thống kê khách hàng xuất khẩu trên địa bàn, phân công cán bộ tiếp cận và thông báo chủ trương của Agribank đến khách hàng.

Ngoài ra, cán bộ phải nắm bắt nhu cầu và thoả thuận hạn mức vay vốn đối với từng khách hàng xuất khẩu, mở rộng đối với khách hàng mới; nâng cao chất lượng phục vụ và khối lượng giao dịch với khách hàng cũ...

Theo báo cáo của Agribank, tính đến 25-5 dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt gần 304 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ  gần 70% dư nợ cho vay nền kinh tế.

 Tổng dư nợ cho vay đối với 9 ngành (cà phê, thủy sản, lương thực, tiêu, điều, cao su, chè, chăn nuôi) là 107.000 tỷ đồng.

So với đầu năm, dư nợ tăng trưởng lớn nhất là ngành chăn nuôi (tăng 3.998 tỷ đồng – tăng 8,46%) và thủy sản (tăng 1.350 tỷ đồng – tỷ lệ tăng 6,58%).

Các tin khác