Từ khóa: #Apple App Store

Pi Network ra mắt ‘Web3’

Pi Network ra mắt ‘Web3’

(ĐTTCO) - Mạng Pi ra mắt Diễn đàn Fireside, một nền tảng xã hội được mạng này gọi là “Web3”, được cho có thể giải quyết các vấn đề về hành vi trực tuyến của Web2.