ASEAN giới thiệu chuẩn xếp hạng DNNVV

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã giới thiệu Chuẩn ASEAN về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nhằm tăng cường hỗ trợ khả năng tiếp cận tài chính cho các SME trong khối.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã giới thiệu Chuẩn ASEAN về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nhằm tăng cường hỗ trợ khả năng tiếp cận tài chính cho các SME trong khối.

 

Tiêu chí chuẩn được đưa ra trong một cuộc hội thảo chuyên đề về xếp hạng tín dụng SME do Ban thư ký ASEAN phối hợp với Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) và Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Hợp tác xã Indonesia tổ chức tại Jakarta.

 Hội thảo có sự tham gia của đại diện các ngân hàng trung ương, các cơ quan đánh giá tín dụng, các cơ quan phát triển SME và các ngân hàng thương mại của 10 nước thành viên. Mục đích của hội thảo là xã hội hóa các kết quả của nghiên cứu, nâng cao nhận thức về lợi ích của hệ thống xếp hạng tín dụng giữa các bên liên quan.

 Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến định nghĩa SME, sự đóng góp của SME vào nền kinh tế quốc dân, các tiêu chí và nguyên tắc chủ đạo trong xếp hạng tín dụng SME, nhằm tăng cường hỗ trợ cho việc thành lập SME, cho các SME khởi nghiệp hoạt động và các SME chưa có điều kiện tiếp cận các nguồn tài chính.

 Các đại biểu tham gia hội thảo đã nhất trí cho rằng việc xếp hạng tín dụng SME chỉ có hiệu quả một khi đảm bảo tính sẵn sàng và tính toàn vẹn của dữ liệu tín dụng, cả về tài chính lẫn phi tài chính, cũng như sự chấp nhận của các bên liên quan để sử dụng và tin tưởng vào xếp hạng tín dụng của các cơ quan đánh giá tín dụng.

 Hội thảo trên là một phần trong sáng kiến xây dựng Chuẩn ASEAN cho xếp hạng tín dụng SME của Nhóm làm việc ASEAN về SME (SMEWG) nhằm giảm thiểu thông tin tín dụng bất đối xứng để tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các SME.

 Dự án Phát triển Chuẩn ASEAN về xếp hạng tín dụng SME là một trong những nội dụng quan trọng trong chương trình nghị sự của Myanmar trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2014 và được Quỹ Hội nhập Nhật Bản-ASEAN (JAIF) tài trợ.

Các tin khác