Bán nhà để chia cho con, có phải đóng thuế?

Hỏi: - Cha mẹ tôi có ngôi nhà chung chủ quyền tại TPHCM. Ngoài ra mẹ tôi có đứng tên chủ quyền riêng một căn nhà ở tỉnh Bình Dương. Nay cha mẹ tôi muốn bán căn nhà chung chủ quyền. Xin hỏi, trong trường hợp này cha mẹ tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Hỏi: - Cha mẹ tôi có ngôi nhà chung chủ quyền tại TPHCM. Ngoài ra mẹ tôi có đứng tên chủ quyền riêng một căn nhà ở tỉnh Bình Dương. Nay cha mẹ tôi muốn bán căn nhà chung chủ quyền. Xin hỏi, trong trường hợp này cha mẹ tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Lê Thuận (phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM)

Trả lời: - Khoản 2 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điểm 2.1, 2.3 Khoản 2 Mục III Phần A Thông tư 84 ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính đã quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất. Cá nhân đó phải thuộc trường hợp chỉ có quyền sở hữu một căn nhà duy nhất hoặc chỉ có quyền sử dụng một thửa đất duy nhất ở Việt Nam, kể cả trường hợp trên thửa đất đó đã hoặc chưa được xây dựng nhà. Tuy nhiên, nếu giấy chủ quyền căn nhà duy nhất này do vợ chồng cùng đứng tên nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng khác, thì chỉ người chưa có nhà ở, đất ở riêng khác mới được miễn thuế. Người có nhà ở, đất ở riêng khác không được miễn thuế.

Như vậy, đối với trường hợp cụ thể của cha mẹ ông, khi bán ngôi nhà chung chủ quyền, cha của ông sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, nhưng mẹ của ông phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nói cách khác, cha của ông sẽ được miễn thuế, còn mẹ của ông phải nộp thuế thu nhập cá nhân tính trên 50% số tiền bán nhà.

Các tin khác