Từ khóa: #báo cáo

55% doanh nghiệp FDI báo làm ăn thua lỗ

55% doanh nghiệp FDI báo làm ăn thua lỗ

(ĐTTCO) - Trong báo cáo gửi Thủ tướng kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Bộ Tài chính, trong năm 2021 có đến hơn một nửa tổng số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) báo lỗ.
5 vấn đề doanh nghiệp mong chờ Chính phủ giải quyết

5 vấn đề doanh nghiệp mong chờ Chính phủ giải quyết

(ĐTTCO) - Theo kết quả khảo sát của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thực hiện trong tháng 8-2022, cộng đồng doanh nghiệp đã nêu ra 5 vấn đề quan trọng nhất cần Chính phủ và các cơ quan liên quan ưu tiên giải quyết để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.