Từ khóa: #Bàu Trúc

Bảo tàng Gốm Bát Tràng (Hà Nội).

Gốm - Người kể chuyện ký ức

(ĐTTCO) - Từ buổi bình minh, gốm ra đời và trở thành một trong những phát minh lâu đời nhất của loài người, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.
“Vũ điệu” gốm Chăm

“Vũ điệu” gốm Chăm

(ĐTTCO) - Ngày 29-11, tại phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 17 của UNESCO, di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.