Bệnh viện công được quyết giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

(ĐTTCO) - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước được quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu...

Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 tới hơn 1.000 điểm cầu trong cả nước. Một trong những điểm mới quan trọng là Luật quy định một số nội dung về cơ chế tự chủ của các cơ sở khám chữa bệnh công lập, quy định cụ thể về giá khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước được quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu...

Các tin khác