Bệnh viện được tự chủ toàn diện: Thêm nguồn lực, tăng trách nhiệm

(ĐTTCO) - Khi giao quyền tự chủ tài chính, đòi hỏi các BV phải thay đổi tinh thần thái độ phục vụ tốt hơn, năng động hơn trong quản lý, chặt chẽ hơn trong tổ chức để đảm bảo nâng cao chất lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thí điểm cơ chế tự chủ tài chính và tự chịu trách nhiệm toàn diện của 4 bệnh viện (BV) thuộc Bộ Y tế, gồm: Chợ Rẫy, K, Bạch Mai và Việt Đức. Đây là quyết sách đột phá nhằm phát huy chủ động, sáng tạo của 4 BV trong việc nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh.

Để làm rõ hơn vấn đề tự chủ tài chính, phóng viên đã có cuộc trao đổi với GS-TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K.

Bệnh viện được tự chủ toàn diện: Thêm nguồn lực,tăng trách nhiệm ảnh 1

* PHÓNG VIÊN: Theo tinh thần Nghị quyết 33, các BV được thí điểm sẽ phải có những thay đổi như thế nào, thưa ông?

- GS-TS TRẦN VĂN THUẤN: Nghị quyết này thực sự là sự đột phá để các BV phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân; duy trì và phát triển các trung tâm kỹ thuật cao, phục vụ không chỉ cho người

Việt Nam mà cả người nước ngoài. Với Nghị quyết 33, các BV được thí điểm sẽ phải thực hiện trách nhiệm xã hội lớn hơn, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, nhất là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân thuộc diện khó khăn trong tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Khi thực hiện tự chủ về tài chính nghĩa là hoàn toàn không có nguồn cung cấp tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước, nên việc thu hút người dân đến khám chữa bệnh tại BV là điều tối quan trọng. Do đó, BV phải quyết liệt hơn trong đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng nhiều giải pháp. Đồng thời, BV cần đa dạng hóa loại hình dịch vụ để thu hút người bệnh, trong đó tập trung phát triển những khu khám bệnh theo yêu cầu, những khoa phòng chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của những người bệnh có điều kiện.

* Trước khi có Nghị quyết 33, BV K đã từng bước thực hiện tự chủ tài chính. Việc này đem lại hiệu quả như thế nào?

- Từ năm 2017, BV được Bộ Y tế giao là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên. Hơn 2 năm thực hiện tự chủ tài chính, số bệnh nhân tới BV khám, điều trị nội trú liên tục tăng cao. Cơ chế tự chủ đã phát huy tính năng động của đơn vị, khuyến khích và tạo điều kiện trong việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phát triển các hoạt động chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật mới, công nghệ cao tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến hiện đại. Doanh thu của BV có mức tăng trưởng tốt, năm 2017 tăng hơn 40% và năm 2018 tăng gần 20% so với năm trước đó.

Bệnh viện được tự chủ toàn diện: Thêm nguồn lực,tăng trách nhiệm ảnh 2Khi tự chủ tài chính, bệnh viện có thêm nguồn lực để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao

* Chất lượng khám chữa bệnh, giá dịch vụ y tế thay đổi như thế nào để thu hút bệnh nhân khi BV được tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện, thưa ông?

- Khi giao quyền tự chủ tài chính, đòi hỏi các BV phải thay đổi tinh thần thái độ phục vụ tốt hơn, năng động hơn trong quản lý, chặt chẽ hơn trong tổ chức để đảm bảo nâng cao chất lượng. Đảm bảo tự chủ về tài chính hoàn toàn thì phải đảm bảo được nguồn thu, trong đó có cơ chế thoáng về giá dịch vụ. Về giá dịch vụ y tế, Nghị quyết 33 nêu rõ: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được áp dụng theo giá do Bộ Y tế ban hành.

Đối với giá dịch vụ y tế theo yêu cầu, Bộ Y tế ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tính đủ các yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám chữa bệnh, có tích lũy, trên cơ sở tham khảo giá của các BV tư nhân và các BV có vốn đầu tư ở nước ngoài tại Việt Nam. BV được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá.

* Từ thực tế của đơn vị, ông có kiến nghị gì để công tác tự chủ tài chính của các BV được hiệu quả hơn?

- Để đảm bảo cho các đơn vị thực hiện tự chủ hiệu quả thì cần phân cấp mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt đối với các đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư. Cần trao quyền cho BV, tăng mức phân cấp đối với các dự án đầu tư, mua sắm để đáp ứng nhu cầu, đảm bảo thời gian cũng như quyết định đầu tư có hiệu quả hơn và người bệnh sẽ được hưởng lợi. Bên cạnh đó là cho phép BV được ban hành mức giá thu dịch vụ khám chữa bệnh tính đúng, tính đủ các yếu tố cấu thành giá; tự xây dựng và quyết định các chỉ tiêu phát triển BV, chương trình đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên cùng với đó phải xây dựng các quy trình, quy chế để kiểm soát, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Xin cảm ơn ông!

Các tin khác