BIDV phục vụ dự án giảm thất thoát nước

Ngày 27-6-2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1378/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Dự án “Giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm ngân hàng phục vụ cho Dự án với trị giá 138 triệu USD do ADB tài trợ theo Hiệp định Vay số 2754-VIE(SF).

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng giao Tổng Giám đốc BIDV chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 131/2006/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn của ADB để phục vụ tốt cho Dự án này.

Được biết, Hiệp định vay dự án “Giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn”  có  thời gian vay 25 năm gồm 5 năm ân hạn. Dự án này sẽ mang lại lợi ích cho hơn một nửa triệu cư dân TPHCM.

Dự án cũng là lần đầu tiên nối đường ống dẫn nước tới gần 20 nghìn hộ gia đình, nâng độ phủ nước máy của TPHCM từ 82% lên 90% vào năm 2025.

Đồng thời, dự án này cũng hỗ trợ làm giảm tỷ lệ thất thoát nước, cải thiện hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính của Tổng Công ty nước sạch TPHCM.

Các tin khác