Bộ GTVT tiết kiệm 39 tỷ đồng từ rà soát 44 dự án

Riêng trong 7 tháng đầu năm 2014, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đã rà soát 25 dự án, kinh phí tiết giảm ước tính khoảng 5.241 tỷ đồng.

Riêng trong 7 tháng đầu năm 2014, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đã rà soát 25 dự án, kinh phí tiết giảm ước tính khoảng 5.241 tỷ đồng.

Theo ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), trong 7 tháng đầu năm 2014, chất lượng các công trình giao thông đã có những chuyển biến tích cực, tiến độ thực hiện các dự án cũng có sự chuyển biết tốt, nhiều dự án đã đưa vào khai thác hoặc đăng ký hoàn thành sớm hơn dự kiến ban đầu.

Ông Sanh cho biết, trong năm 2014 dự kiến có 155 công trình, dự án được khởi công và hoàn thành. Trong đó có tổng số 78 công trình, dự án khởi công, hoàn thành trong 7 tháng đầu năm 2014 và 77 công trình, dự án dự kiến khởi công, hoàn thành dự kiến trong 5 tháng cuối năm 2014.

Đối với việc rà soát kết quả áp dụng các giải pháp để tiết giảm chi phí đầu tư của các dự án, theo báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, từ khi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP đến nay, Cục đã rà soát 44 dự án với kinh phí tiết giảm là 39.365 tỷ đồng.

Cụ thể, đến tháng 12/2013, Cục đã rà soát 19 dự án, kinh phí tiết giảm là 34.124 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2014, Cục đã rà soát 25 dự án, kinh phí tiết giảm ước tính khoảng 5.241 tỷ đồng.

Các tin khác