Bộ KH&ĐT ủng hộ hoạt động Uber Việt Nam

(ĐTTCO) - Trong một văn bản hỏa tốc gửi Công ty TNHH Uber Việt Nam mới đây, Bộ KH&ĐT đã bày tỏ quan điểm ủng hộ đề án thí điểm và xây dựng khung pháp lý cho dịch vụ kết nối vận tải Việt Nam.

(ĐTTCO) - Trong một văn bản hỏa tốc gửi Công ty TNHH Uber Việt Nam mới đây, Bộ KH&ĐT đã bày tỏ quan điểm ủng hộ đề án thí điểm và xây dựng khung pháp lý cho dịch vụ kết nối vận tải Việt Nam.

 

Về cơ bản, Bộ ủng hộ và khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo đem lại lợi ích cho nền kinh tế.

Bộ KH&ĐT cũng cho rằng, việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận tải là phù hợp với chủ trương nâng cao hiệu quả ngành Giao thông vận tải của Chính phủ. Vì vậy, việc thực hiện đề án thí điểm và hoàn thiện khung pháp lý cho dịch vụ kết nối vận tải, tạo cơ sở pháp lý cụ thể để mô hình kinh doanh này hoạt động đúng pháp luật Việt Nam là cần thiết. Điều này góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp và đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Mặt khác, Điều 7 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp được tự do kinh doanh những ngành nghề  pháp luật không cấm. Dịch vụ kết nối vận tải không thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hay ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT lưu ý, dịch vụ kết nối vận tải do Công ty TNHH Uber Việt Nam đề xuất thí điểm thực hiện là ngành nghề kinh doanh mới tại Việt Nam, chưa được quy định trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam công bố năm 2007. Đồng thời,  dịch vụ này cũng chưa được điều chỉnh bởi Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn. Vì vậy việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động cung cấp dịch vụ kết nối vận tải là cần thiết.

Vì vậy Bộ KH&ĐT đề nghị Công ty TNHH Uber Việt Nam liên hệ với Bộ GTVT để có hướng dẫn cụ thể về ngành nghề kinh doanh, đồng thời Bộ KH&ĐT đề nghị bổ sung sung Uber vào danh sách ngành nghề dịch vụ kết nối. Đồng thời, Công ty TNHH Uber Việt Nam phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, đồng thời thực hiện điều chỉnh đề án  đầu tư đề án kết nối dịch vụ ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật. 

Các tin khác