Bộ Xây dựng: Cần kiểm soát dân số, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng

(ĐTTCO)-Kiểm soát dân số là cơ sở để công tác phát triển đô thị, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt được triển khai hiệu quả hơn, cũng như đảm bảo đồng bộ về quy hoạch hạ tầng.
Bộ Xây dựng: Cần kiểm soát dân số, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng; bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch, để đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, sở dĩ cần phải kiểm soát dân số và việc bố trí các loại hình xây dựng tại các địa phương, là bởi thời gian qua, công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn còn một số vấn đề bất cập, cần thiết phải điều chỉnh.

Một số bất cập đáng chú ý là việc tính toán, dự báo dân số tại một số quy hoạch chi tiết dự án chưa phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ tại quy hoạch cấp trên (quy hoạch phân khu) hoặc xác định dân số theo diện tích sàn, số căn hộ còn thiếu cơ sở; chưa tính toán đầy đủ việc quy đổi dân số đối với các chức năng lưu trú.

Bên cạnh đó, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cũng thiếu thuyết minh về việc đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài dự án, dẫn đến khó khăn trong việc kiểm soát đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Vì thế, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân các tỉnh, thành phố cần tập trung xây dựng, ban hành quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, cũng như căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng; xác định dân số toàn dự án, quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp quy định…

Ngoài ra, việc xác định quy mô dân số trong dự án cần lưu ý nghiên cứu trên cơ sở kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đảm bảo tuân thủ quy hoạch cấp trên cũng như đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để áp dụng và quản lý trong địa bàn.

Các tin khác