Bộ Xây dựng cắt giảm trên 5.800 tỷ đồng qua tiền kiểm

Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2014, công tác kiểm soát chất lượng công trình xây dựng tiếp tục được siết chặt trên phạm vi cả nước, nhất là các dự án sử dụng vốn Nhà nước, các dự án, các công trình trọng điểm.
 

Việc thực hiện tiền kiểm thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình xây dựng đã tạo ra bước đột phá trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời phòng ngừa được nhiều sai phạm, rủi ro trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2014, công tác kiểm soát chất lượng công trình xây dựng tiếp tục được siết chặt trên phạm vi cả nước, nhất là các dự án sử dụng vốn Nhà nước, các dự án, các công trình trọng điểm.

Tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2014 đã thực hiện thẩm tra 15.341, công trình xây dựng. Qua thẩm tra, tỷ lệ hồ sơ thiết kế phải sửa đổi, bổ sung chiếm khoảng 43,8% số hồ sơ được thẩm tra.

Đáng chú ý là tổng giá trị dự toán trước thẩm tra khoảng 108.240 tỷ đồng, sau khi thẩm tra, đã cắt giảm được 5.833 tỷ đồng (tương đương 5,39%).

Sau gần 2 năm thực hiện công tác thẩm tra thiết kế và dự toán đã đi vào nề nếp, chất lượng thiết kế đã được nâng lên, đã cắt giảm và tiết kiệm đáng kể chi phí cho ngân sách.

Các tin khác