Bồi thường nhà, đất khi thu hồi đất

(ĐTTCO) - Hỏi: - Gia đình tôi gồm 7 người, có 5.559m2 đất (trong đó có 984m2 đất thổ cư, có căn nhà xây tường gạch 150m2) còn lại 4.555m2 là đất nông nghiệp. Nhà của tôi có giấy tờ hợp pháp, các thửa đất đều đã được cấp sổ đỏ. Năm 2014, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình tôi, do nhà đất của tôi nằm trong dự án cụm công nghiệp Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ đầu tư, bị giải tỏa trắng. Thế nhưng, theo quyết định phê duyệt ngày 17-6-2014 của UBND huyện Cần Giuộc, đền bù giá đất thổ cư chỉ 2,5 triệu đồng/m2, đất nông nghiệp 500.000 đồng/m2; cấp 1 nền tái định cư ở đường phụ. Mức giá đền bù này quá thấp so với giá thị trường. Tôi đề nghị giá bồi thường đất thổ cư 5 triệu đồng/m2, đất nông nghiệp 800.000 đồng/m2; được cấp 3 nền tái định cư tại chỗ. Xin hỏi, mức giá đền bù UBND huyện Cần Giuộc và Công ty Hải Sơn áp giá có đúng quy định pháp luật?

(ĐTTCO) - Hỏi: - Gia đình tôi gồm 7 người, có 5.559m2 đất (trong đó có 984m2 đất thổ cư, có căn nhà xây tường gạch 150m2) còn lại 4.555m2 là đất nông nghiệp. Nhà của tôi có giấy tờ hợp pháp, các thửa đất đều đã được cấp sổ đỏ. Năm 2014, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình tôi, do nhà đất của tôi nằm trong dự án cụm công nghiệp Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ đầu tư, bị giải tỏa trắng. Thế nhưng, theo quyết định phê duyệt ngày 17-6-2014 của UBND huyện Cần Giuộc, đền bù giá đất thổ cư chỉ 2,5 triệu đồng/m2, đất nông nghiệp 500.000 đồng/m2; cấp 1 nền tái định cư ở đường phụ. Mức giá đền bù này quá thấp so với giá thị trường. Tôi đề nghị giá bồi thường đất thổ cư 5 triệu đồng/m2, đất nông nghiệp 800.000 đồng/m2; được cấp 3 nền tái định cư tại chỗ. Xin hỏi, mức giá đền bù UBND huyện Cần Giuộc và Công ty Hải Sơn áp giá có đúng quy định pháp luật?

Nguyễn Thị Sương (Ấp Long Thới, xã Long Thượng,  Cần Giuộc, Long An)

Trả lời: - Theo Điều 14, Điều 16 Nghị định 69/2009 ngày 13-8-2009 của Chính phủ, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường sẽ được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng. Khi thu hồi đất nông nghiệp, Nhà nước sẽ giải quyết các khoản hỗ trợ gồm có: Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm; hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư... Theo đó, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định này (đất nông nghiệp trong khu dân cư) mà không có đất để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền theo quy định còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo một trong các hình thức bằng tiền hoặc bằng đất ở hoặc nhà ở, hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định sau: Thu hồi từ 30-70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng; Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng. Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30kg gạo/tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

Khoản 1, Điều 24 Nghị định trên nói rõ: “Đối với nhà ở, công trình sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà”. Tại Khoản 1, Điều 19 quy định: “Nhà ở, đất ở tái định cư được thực hiện theo từng cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư”.

Đối chiếu với quy định pháp luật trên, UBND huyện Cần Giuộc và Công ty Hải Sơn chưa làm đúng quy định. Đây là một dự án do công ty tư nhân làm chủ đầu tư, vì vậy mức đền bù phải thỏa thuận với dân, đảm bảo cho người dân di dời đến chỗ ở mới có cuộc sống ổn định. Vì vậy, huyện Cần Giuộc cần làm đúng quy định pháp luật, thực hiện đền bù, hỗ trợ thỏa đáng cho người dân khi thu hồi đất.

Các tin khác