Bột giặt NET lên kế hoạch trả cổ tức 15%

(ĐTTCO) - CTCP Bột giặt NET (NET) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc tam ứng cổ tức năm 2015.

(ĐTTCO) - CTCP Bột giặt NET (NET) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc tam ứng cổ tức năm 2015. 

 

Theo đó, HĐQT của NET thống nhất tiền hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (1 CP nhận được 1.500 đồng).

Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về tạm ứng cổ tức là 21-12. Sau khi có kết quả lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản, HĐQT sẽ quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III của NET, tổng doanh thu đạt gần 200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21,2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu đạt 598,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,7 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT của NET đã thông qua kế hoạch xây dựng nhà máy bột giặt NET tại KCN Lộc An - Bình Sơn (Đồng Nai). Theo đó thống nhất công tác xây dựng và thời điểm đưa nhà máy mới đi vào hoạt động chính thức từ cuối năm 2016 hoặc chậm nhất là quý I-2017.

Các tin khác