Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII

(ĐTTCO) - Sáng ngày 8-1, tại Quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Tiểu ban Bảo vệ an ninh Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII (Bộ Công an) tổ chức tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Buổi tổng duyệt có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 1
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 2
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 3
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 4
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 5
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 6
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 7
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 8
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 9
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 10
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 11
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 12
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 13
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 14
Các lực lượng tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII ảnh 15

Các tin khác