Cần chiến lược phát triển nhân lực du lịch

Cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn cho ngành du lịch và tiến hành khảo sát nhu cầu nhân lực cụ thể theo từng vùng, miền.

Cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn cho ngành du lịch và tiến hành khảo sát nhu cầu nhân lực cụ thể theo từng vùng, miền.

Ngày 10-7, phiên họp Hội đồng Tư vấn Du lịch (gọi tắt là TAB) lần thứ tư đã diễn ra tại Hà Nội với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (gọi tắt là Dự án EU, do Liên minh Châu Âu tài trợ).

Theo Tổng cục Du lịch, hiện nay chất lượng dịch vụ trên các lĩnh vực: Lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm dừng chân, cơ sở mua sắm du lịch và các điểm đến du lịch đều có những bất cập.

Trước thực tế này, Hội đồng đã đưa ra các ý kiến tư vấn để có thể nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch theo các nhóm nội dung như: Cơ cấu tổ chức, bộ tiêu chuẩn và phương thức đánh giá chất lượng dịch vụ.
Liên quan tới vấn đề thị thực, hiện mới chỉ có một số lượng hạn chế các đối tượng được miễn thị thực, thủ tục nhận thị thực còn phức tạp, thời gian chờ đợi dài, chưa thực sự mang tính chất thị thực cấp tại cửa khẩu. Vì vậy, Tổng cục Du lịch đề nghị các thành viên Hội đồng cho ý kiến tư vấn về cách thức, biện pháp tác động để xây dựng “Đề xuất cải tiến chính sách cấp thị thực”.

Theo đề xuất này, phạm vi miễn thị thực đơn phương sẽ được mở rộng, thời gian miễn thị thực cho công dân của một số quốc gia sẽ được kéo dài và quy trình cấp thị thực tại cửa khẩu được cải tiến theo hướng thuận tiện, minh bạch và  nhất quán nhằm thu hút khách du lịch đến Việt Nam.

Hội đồng cũng đóng góp ý kiến về việc xác định các thị trường trọng điểm, các hoạt động xúc tiến nên thực hiện ở các thị trường này cũng như các biện pháp nhằm tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá tại các thị trường khác. Hội đồng cũng nhất trí tham gia, phối hợp với Tổng cục Du lịch trong công tác xúc tiến, quảng bá  du lịch nhằm đạt được những mục tiêu phát triển chung của ngành.

Về phía các thành viên Hội đồng, ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng TAB đã trình bày đề xuất của Hội đồng về tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Du lịch lên Tổng cục Du lịch. Theo ông Việt, cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn cho ngành du lịch và tiến hành khảo sát nhu cầu theo vùng, miền để có cái nhìn thực tế và sâu sắc hơn về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với các điểm du lịch đang có nhu cầu cao về nhân lực như Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo...

Ngoài ra, Tổng cục Du lịch cần hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn cán bộ quản lý du lịch cấp cao, tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tham gia vào các chương trình nâng cao năng lực. Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế hợp tác giữa các trường đào tạo du lịch-doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các giảng viên đi thực tế ở các doanh nghiệp để nâng cao tay nghề.

Hội đồng Tư vấn Du lịch (bao gồm hơn 20 cá nhân có ảnh hưởng lớn trong ngành du lịch) được thành lập vào ngày 27/11/2012, nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh của Việt Nam như một điểm đến du lịch bền vững bằng việc xây dựng và triển khai hợp tác công-tư và đối thoại công-tư. Hội đồng sẽ tận dụng những nguồn lực của khu vực nhà nước và tư nhân, thúc đẩy việc đối thoại và chia sẻ thông tin, kiến thức giữa các doanh nghiệp du lịch với cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch để tạo ra một chiến lược ngành thống nhất và toàn diện.

Các tin khác