Cần tránh số “ảo” trong giải quyết việc làm, giảm nghèo

(ĐTTCO)-Ngày 6-2, trong buổi duyệt nội dung thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Sở LĐTB-XH TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu lưu ý ngành LĐTB-XH cần bám sát thực tế, làm tốt công tác thống kê, quản lý, tránh tạo con số “ảo” ở lĩnh vực giải quyết việc làm, giảm nghèo.
Người lao động gặp gỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội việc làm
Người lao động gặp gỡ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội việc làm

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM cho biết, năm 2018, sở tập trung giải quyết việc làm cho 300.000 lượt lao động; tạo việc làm mới cho 130.000 lao động. Trong lĩnh vực giảm nghèo, phấn đấu có khoảng 20.000 hộ (chiếm 1% số hộ nghèo) vượt chuẩn nghèo và giảm 23.700 hộ (1,2%) vượt chuẩn cận nghèo. Sở đảm bảo giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho 100% trường hợp là thương binh, người có công với cách mạng và gia đình liệt sĩ, không để hồ sơ đủ điều kiện tồn đọng.

Ghi nhận Sở LĐTB-XH TPHCM có nhiều nỗ lực ở các mặt công tác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của TP, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu lưu ý Sở phải làm tốt hơn nữa công tác kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – địa phương, giới thiệu việc làm hiệu quả cho người lao động. Việc đào tạo nghề cần gắn với đề án xây dựng Thành phố thông minh, theo hướng áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nâng cao trình độ tay nghề cho người học để đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Đồng thời, nắm chắc số lượng người lao động đã đi làm việc ở nước ngoài về nước, nhanh chóng ráp nối, giới thiệu nguồn lao động có tay nghề này tới các doanh nghiệp vốn luôn “khát” lao động chất lượng cao.

Kết quả dạy nghề, giới thiệu việc làm cần được thống kê chuẩn xác, tránh tình trạng đưa ra con số “ảo”, quá “đẹp” về giải quyết việc làm trong khi vẫn nhiều người thất nghiệp.
Tương tự, trong lĩnh vực giảm nghèo, Sở cần quan tâm, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên, khi thực sự có cuộc sống ổn định mới đưa ra khỏi diện nghèo. “Tuyệt đối đừng chạy theo thành tích mà “đẩy” người ta ra khỏi diện nghèo. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý các trường hợp ổn nhưng lại không muốn ra khỏi diện nghèo để có biện pháp khơi gợi ý chí vươn lên của người nghèo, hộ nghèo”, đồng chí Nguyễn Thị Thu lưu ý. 

Các tin khác