Cập nhật bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa đang dẫn trước ở cả 3 mặt trận Hạ viện, Thượng viện và Thống đốc

(ĐTTCO) - Tính đến 10:48 sáng 11/9 (giờ VN), đảng Cộng hòa đang dẫn trước ở cả 3 mặt trận của cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ, gồm Hạ viện, Thượng viện và Thống đốc.
Ảnh chụp màn hình kết quả bầu cử lúc 10:48 ngày 9/11/2022.
Ảnh chụp màn hình kết quả bầu cử lúc 10:48 ngày 9/11/2022.

Theo kết quả chính thức, tại Thượng viện, đảng Cộng hòa đã nắm được 41 ghế, trong khi đảng Dân chủ nắm 40 ghế. Các bên cần ít nhất 51 ghế để giành đa số.

Tại Hạ viện, đảng Cộng hòa đã đạt 98 ghế, trong khi đảng Dân chủ đạt 56 ghế. Hiện đảng Cộng hòa đã giành được 2 ghế ở các địa phương trước đây thuộc về đảng Dân chủ. Trong khi đảng Dân chủ mất tới 3 ghế vốn thuộc về mình. Các bên cần đạt ít nhất 218 ghế để chiếm đa số.

Với cuộc bầu cử Thống đốc ở 36 tiểu bang, hiện đảng Cộng hòa đã chiếm được 19 bang, trong khi đảng Dân chủ chiếm 11 bang. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đã để mất 2 bang vốn trước đây thuộc về mình.

Các tin khác