Cấp sổ đỏ chồng nhau là vi phạm pháp luật

(ĐTTCO)- Hỏi: - Năm 1988, gia đình tôi có khai phá được 4.663m2 đất ở xã Tân Thành, huyện Tân Uyên (nay là Bắc Tân Uyên), tỉnh Bình Dương. Năm 1995, gia đình tôi đã làm tờ khai xin đăng ký cấp sổ đỏ. Tháng 4-2000, UBND huyện Tân Uyên đã cấp sổ đỏ 00525/QSDĐ-TU, ngày 24-4-2000, thửa đất số 16, tờ bản đồ số 24. Gia đình tôi đã trồng cây lâu năm (cây điều) và sử dụng thửa đất này từ năm 1988 đến nay, không tranh chấp với ai. Đến năm 2014, UBND huyện Bắc Tân Uyên mở rộng tuyến đường ĐH411 đi qua đất của tôi, làm mất khoảng 180m2 nhưng không bồi thường đất, cây cối hay hoa màu. Theo UBND huyện, đây là đất của CTCP Cao su P.H. Tôi đã gặp lãnh đạo Nông trường cao su N.N (thuộc Công ty Cao su P.H) thì được biết đất của tôi đã bị UBND tỉnh Bình Dương cấp sổ đỏ cho CTCP Cao su P.H năm 2007. Tuy vậy, họ chỉ có sổ đỏ trên giấy, còn đất thực tế gia đình tôi sử dụng, canh tác. Xin hỏi, UBND tỉnh Bình Dương làm như vậy đúng hay sai? Lê Văn Chỉnh (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

(ĐTTCO)- Hỏi: - Năm 1988, gia đình tôi có khai phá được 4.663m2 đất ở xã Tân Thành, huyện Tân Uyên (nay là Bắc Tân Uyên), tỉnh Bình Dương. Năm 1995, gia đình tôi đã làm tờ khai xin đăng ký cấp sổ đỏ. Tháng 4-2000, UBND huyện Tân Uyên đã cấp sổ đỏ 00525/QSDĐ-TU, ngày 24-4-2000, thửa đất số 16, tờ bản đồ số 24. Gia đình tôi đã trồng cây lâu năm (cây điều) và sử dụng thửa đất này từ năm 1988 đến nay, không tranh chấp với ai. Đến năm 2014, UBND huyện Bắc Tân Uyên mở rộng tuyến đường ĐH411 đi qua đất của tôi, làm mất khoảng 180m2 nhưng không bồi thường đất, cây cối hay hoa màu. Theo UBND huyện, đây là đất của CTCP Cao su P.H. Tôi đã gặp lãnh đạo Nông trường cao su N.N (thuộc Công ty Cao su P.H) thì được biết đất của tôi đã bị UBND tỉnh Bình Dương cấp sổ đỏ cho CTCP Cao su P.H năm 2007. Tuy vậy, họ chỉ có sổ đỏ trên giấy, còn đất thực tế gia đình tôi sử dụng, canh tác. Xin hỏi, UBND tỉnh Bình Dương làm như vậy đúng hay sai?

Lê Văn Chỉnh (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Trả lời: - Theo trình bày của ông và hồ sơ kèm theo, đất của gia đình ông đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Thực tế, năm 2000 UBND huyện Tân Uyên đã cấp sổ đỏ cho gia đình ông. Khoản 3, Điều 48 Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất”. Khoản 1, Điều 51 Luật Đất đai 2003 còn quy định: “Tổ chức đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả”.

Đối chiếu quy định pháp luật, thửa đất 4.663m2 thuộc thửa số 16, tờ bản đồ số 24 xã Tân Thành đã được cấp sổ đỏ cho gia đình ông. Khi chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền thì chính quyền không thể cấp cùng thửa đất đó cho đối tượng khác. Việc cấp sổ đỏ chồng lên sổ đỏ là vi phạm pháp luật. Ở trường hợp này, chỉ riêng việc CTCP Cao su P.H không có quá trình sử dụng đất mà UBND tỉnh Bình Dương đã cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp này là đã sai phạm. Do đó, việc cấp sổ đỏ của UBND tỉnh Bình Dương là vi phạm pháp luật. Ông cần làm đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh Bình Dương để được xem xét, giải quyết.

Các tin khác