Chấm dứt trước hạn hợp đồng xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2)

(ĐTTCO)-Ngày 14-9, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan chấp thuận đề xuất của Sở GTVT chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT số 856/HĐ-UBND ngày 7-3-2018 dự án xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2). 
Chấm dứt trước hạn hợp đồng xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2)

Theo đó, giao Sở GTVT khẩn trương tham mưu và dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo Thủ tướng về việc chấm dứt hợp đồng này đã ký và giao UBND TP tự cân đối nguồn vốn ngân sách TP để tiếp tục đầu tư dự án theo quy định, sớm hoàn thành công trình dự án đưa vào khai thác sử dụng.

Sở Nội vụ khẩn trương đề xuất, trình UBND TP xem xét, ban hành quyết định kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành để thực hiện đàm phán, chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT đã ký với doanh nghiệp.

Sở GTVT phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật TP lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện việc kiểm toán giá trị vốn đầu tư xây dựng công trình dự án (trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố) theo quy định để công ty thực hiện thủ tục ký hợp đồng, kiểm toán báo cáo quyết toán theo đúng quy định để làm cơ sở thực hiện bước tiếp theo. 

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM kiểm tra, xác nhận khối lượng, giá trị báo cáo quyết toán do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật TP (đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo quy định, hoàn chỉnh hồ sơ theo báo cáo kết quả kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập) để công ty trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

Sau khi có ý kiến của Thủ tướng chấm dứt hợp đồng và duyệt quyết toán chi phí đầu tư, Sở GTVT chủ trì, phối hợp Sở KH-ĐT, Sở Tài chính và nhóm công tác liên ngành tổ chức đàm phán, chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT đã ký.

Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính khẩn trương đề xuất trình tự, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thực hiện cho nhà đầu tư. 

Các tin khác