Chính sách bồi thường nhà thừa kế chung

Hỏi: - Một gia đình có 6 người con cùng được hưởng di sản và đã cử 1 người đại diện đứng tên trên giấy chủ quyền nhà. Nay, khi Nhà nước thu hồi đất để mở đường, 5 người con không đứng tên có được hưởng tiền bồi thường không? Người đang đứng tên có ý định lấy hết tiền bồi thường, không chịu chia cho ai cả.

Hỏi: - Một gia đình có 6 người con cùng được hưởng di sản và đã cử 1 người đại diện đứng tên trên giấy chủ quyền nhà. Nay, khi Nhà nước thu hồi đất để mở đường, 5 người con không đứng tên có được hưởng tiền bồi thường không? Người đang đứng tên có ý định lấy hết tiền bồi thường, không chịu chia cho ai cả.

Vũ Quốc Hùng (quận 12, TPHCM)

Trả lời: - Căn nhà thừa kế trên thuộc sở hữu chung hợp nhất. Điều 112 Luật Nhà ở, quy định: “Nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất mà người thừa kế là một hoặc các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung còn lại, những người này được thừa kế nhà ở đó theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trường hợp có người thừa kế không phải là chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất, người thừa kế được thanh toán phần giá trị nhà ở mà họ được thừa kế”.

Do căn nhà là tài sản thuộc sở hữu chung của 6 người con nên tất cả 6 người con đều được hưởng tiền bồi thường. Ông có thể giải thích, thương lượng về việc này với người đang đứng tên trên sổ hồng. Trường hợp vẫn còn tranh chấp, chính quyền sẽ tạm gửi số tiền đó vào ngân hàng cho đến khi vụ việc được Tòa án có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Căn cứ vào bản án, cơ quan thi hành án sẽ tổ chức thi hành án cho những người được thi hành án (tức phân chia tiền cho các đồng sở hữu nhà).

Các tin khác