Chính thức cho phép khách vay hoãn trả nợ đến hết tháng 6-2022

(ĐTTCO) – Tại Thông tư 14/2021 mới ban hành, NHNN đã chính thức cho phép các NHTM kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng so với quy định cũ.

Việc gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có thêm khoảng thời gian để phục hồi sản xuất, kinh doanh
Việc gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có thêm khoảng thời gian để phục hồi sản xuất, kinh doanh

NHNN đã chính thức ban hành Thông tư số 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01, về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Thông tư này có hiệu lực ngay thời điểm ban hành ngày 7-9-2021.

Theo Thông tư mới ban hành, các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và-hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55-2015-NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ, về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung) khi khách hàng đáp ứng đầy đủ một số điều kiện sau: 

Thứ nhất, dư nợ phát sinh trước ngày 1-8-2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính (quy định cũ là 10-6-2020).  

Thứ hai, phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và-hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 30-6-2022. 

Thứ ba, số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp:

 Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thoả thuận;

Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23-1-2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 29-3-2020;

Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23-1-2020 đến trước ngày 10-6-2020 và quá hạn trước ngày 17-5-2021;

Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10-6-2020 đến trước ngày 1-8-2021 và quá hạn từ ngày 17-7-2021 đến trước ngày 7-9-2021. 

Như vậy, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí đối với nghĩa vụ trả nợ gốc và-hoặc lãi phát sinh được kéo dài thêm 6 tháng so với quy định tại Thông tư 03 sửa đổi Thông tư 01 của NHNN.

Ngoài ra, Thông tư 14 còn bổ sung quy định TCTD được cơ cấu nợ cho cả số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10-6-2020 đến trước ngày 1-8-2021, và quá hạn từ ngày 17-7-2021 đến trước ngày 7-9-2021.

Với quy định này, các NH có thể cơ cấu nợ cho các khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh với phạm vi và đối tượng rộng hơn, thay vì giới hạn các khoản nợ phát sinh đến trước 10-6 như trước. Khách hàng có khả năng trả nợ nhưng lại không thể đến NH giao dịch do giãn cách cũng không lo rơi vào nhóm nợ xấu vì được tạm hoãn trả nợ đến 7-9.

Một số điều kiện khác được giữ tương tự như Thông tư 03 như các khoản nợ được TCTD đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19; khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ...

Về thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Theo giải thích của NHNN, việc gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng là do căn cứ vào kế hoạch tiêm chủng và kế hoạch kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ, tại dự thảo thông tư lần 1 lấy ý kiến các đơn vị trong NHNN, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng đã đánh giá và đề xuất việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ được áp dụng đối với số dư nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ 23-1-2020 đến ngày 30-6-2022 là phù hợp.

Điều này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng với dịch, theo đó, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có thêm khoảng thời gian 6 tháng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Cùng với cơ cấu nợ, NHNN cũng cho phép TCTD miễn giảm lãi phí đối với dư nợ phát sinh trước 1-8-2021 từ hoạt động tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến 30-6-2022 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TCTD được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của NHNN về phân loại nợ trong hoạt động của TCTD đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi của khoản nợ phát sinh từ 23-1-2020 đến trước ngày 1-8-2021.

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT