Chủ sở hữu Khách sạn Century Huế sắp IPO

(ĐTTCO) - Ngày 16-9 tới đây, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Du lịch Huế sẽ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) 2,9 triệu cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 12.700 đồng/cổ phần.

(ĐTTCO) - Ngày 16-9 tới đây, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Du lịch Huế sẽ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) 2,9 triệu cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 12.700 đồng/cổ phần.

 

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Du lịch Huế tiền thân là Công ty Khách sạn Huế sau đổi tên thành Công ty Du lịch cố đô Huế. Năm 2003, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sát nhập một số công ty du lịch trên địa bàn tỉnh vào Công ty Du lịch cố đô Huế và năm 2010, chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đầu tư và Du lịch Huế.

Hiện tại, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Du lịch Huế cũng là chủ sở hữu 100% của công ty TNHH MTV Khách sạn Bờ sông Thanh lịch sau khi mua lại 50% phần vốn góp liên doanh của một công ty Hồng Kông khi liên doanh của 2 bên hết thời hạn. Như vậy, ngày 16-9 tới đây, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Du lịch Huế thực hiện IPO cả công ty con la Công ty Khách sạn Bờ sông Thanh lịch.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Du lịch Huế giai đoạn 2014-2015 bị âm chủ yếu là do kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ từ Khách sạn Bờ sông Thanh lịch. Số lỗ lũy kế hợp nhất của công ty tính đến 31-12-2015 là 34,8 tỷ đồng.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Du lịch Huế dự kiến tiếp tục củng cố và phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ vận tải hành khách; thực hiện dự án đầu tư nâng cấp Khách sạn Century Huế thành khách sạn cao cấp; đẩy mạnh khai thác du lịch, thu hút khách du lịch đến Huế.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Du lịch Huế là 116 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước nắm giữ 0% vốn điều lệ. 85,796 triệu cổ phần (tương đương 73,962% vốn điều lệ) sẽ được phân phối cho NĐT chiến lược; 1,204 triệu cổ phần (tương đương 1,038% vốn điều lệ)  dành để bán cho người lao động và 2,9 triệu cổ phần (tương đương 25% vốn điều lệ) sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại HNX vào ngày 16-9.

Các tin khác