Chủ tịch UBND TPHCM phê bình lãnh đạo 7 sở ngành

(ĐTTCO) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phê bình thủ trưởng các đơn vị: Sở KH-ĐT, Sở NN-PTNT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở TN-MT, Sở KH-CN, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM. 

Chủ tịch UBND TPHCM phê bình lãnh đạo 7 sở ngành

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành về việc khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ trình tại kỳ họp HĐND TPHCM.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo về tiến độ các nội dung chuẩn bị trình HĐND TPHCM tại kỳ họp dự kiến tổ chức vào tháng 1, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phê bình thủ trưởng các đơn vị: Sở KH-ĐT, Sở NN-PTNT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở TN-MT, Sở KH-CN, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM do chưa hoàn thành nhiệm vụ, chậm tham mưu, chậm báo cáo các nội dung đã có kế hoạch cần trình HĐND TPHCM trong năm 2023.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị được phân công chủ trì tham mưu các nội dung, nhất là nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Các đơn vị chủ động chuẩn bị, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ đúng quy trình, đạt chất lượng trong thời gian sớm nhất.

Trước mắt, Sở Nội vụ, Sở NN-PTNT, Sở KH-ĐT khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các nội dung dự kiến trình HĐND thành phố tại kỳ họp diễn ra tháng 1-2024. Nội dung gồm 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 7 nghị quyết cá biệt, trong đó có 3 tờ trình về nội dung thực hiện Nghị quyết 98 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ cam kết. Các cơ quan phải trình UBND TPHCM trước ngày 16-1 để trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua tại kỳ họp.

Sở Tư pháp được giao tích cực phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành đảm bảo hồ sơ đúng quy trình, thủ tục theo luật định và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định nếu có vướng mắc.

Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp Sở GTVT và các đơn vị liên quan rà soát chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố; sớm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để trình UBND thành phố xem xét, nhất là các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND TPHCM.

Văn phòng UBND TPHCM được giao tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ trì xây dựng các tờ trình, rà soát trình Thường trực UBND thành phố, trình Ban cán sự đảng UBND thành phố kịp thời báo cáo UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

Các tin khác