CII phát hành 1 triệu CP ESOP

Theo đó, CII đã hát hành hơn 1 triệu CP ESOP cho 11 cán bộ đang công tác tại doanh nghiệp với mệnh giá 10.000 đồng/CP (thấp hơn 50% so với giá trị thực tế). Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này là hơn 10 tỷ đồng.
 

(ĐTTCO) - CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) vừa hoàn tất việc phát hành 1 triệu CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2015.

Theo đó, CII đã hát hành hơn 1 triệu CP ESOP cho 11 cán bộ đang công tác tại doanh nghiệp với mệnh giá 10.000 đồng/CP (thấp hơn 50% so với giá trị thực tế). Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này là hơn 10 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành này, tổng số CP CII đang lưu hành là hơn 228 triệu CP, trong đó bao gồm 9,8 triệu CP quỹ và 1 triệu CP ESOP.

Theo CII, mục đích của đợt phát hành này nhằm thu hút nguồn nhân lực và tạo sự gắn bó lâu dài của các nhân viên có trình độ; thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, phát huy sáng kiến, nâng cao năng xuất lao động, cải thiện tác quản trị điều hành trong lực lượng cán bộ; động viên khen thưởng cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp; cải thiện chế độ tiền lương, tiền thưởng.

Được biết, ngày hoàn tất việc phát hành là 18-11. Dự kiến số CP này sẽ được đưa vào giao dịch trong tháng 12-2015.

Các tin khác