Cổ phần hóa 3 "ông lớn" xây dựng dời đến quý III

(ĐTTCO)-Mục tiêu hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp của ngành xây dựng trong năm 2015 đã phải giãn đến quý 2/2016 với trường hợp 3 doanh nghiệp lớn là các Tổng công ty Sông Đà, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) và Đầu tư phát triển Nhà và đô thị (HUD).

(ĐTTCO)-Mục tiêu hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp của ngành xây dựng trong năm 2015 đã phải giãn đến quý 2/2016 với trường hợp 3 doanh nghiệp lớn là các Tổng công ty Sông Đà, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) và Đầu tư phát triển Nhà và đô thị (HUD).

 

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, tiến độ để hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa tại 3 Tổng công ty này phải tiếp tục dời sang quý 3, đồng thời Bộ Xây dựng vẫn triển khai việc xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa tại Công ty mẹ của Tổng công ty Công nghiệp ximăng Việt Nam (VICEM).

Nguyên nhân chủ yếu do các Tổng công ty đang thực hiện cổ phần hóa đa số có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, nên việc xử lý công nợ, xử lý tài chính, phương án sử dụng đất trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn vướng mắc, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.

Do đó, một trong những trọng tâm công tác của ngành xây dựng thời gian tới vẫn là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu và cổ phần hóa; thực hiện IPO, Đại hội cổ đông lần đầu các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa để chuyển sang hình thức công ty cổ phần như Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FICO), Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA), Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC).

Hiện, Bộ Xây dựng đang tiếp tục chỉ đạo các Tổng công ty rà soát các danh mục thoái vốn chưa thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 để hoàn thành công tác thoái vốn theo đề án đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng kế hoạch để triển khai phương án sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Việc xây dựng lộ trình triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp của ngành trong giai đoạn 2016-2020 sẽ theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tế về tái cấu trúc nền kinh tế, và chiến lược phát triển của ngành. Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Các tin khác