Từ khóa: #Công Ty Tân Hoàng Minh

Xếp hạng tín nhiệm có thể khuyến khích chứ không bắt buộc, nhưng công ty xếp hạng tín nhiệm phải có trách nhiệm nếu xếp hạng không đúng quy trình chuẩn mực.

Xếp hạng tín nhiệm: Nên khuyến khích hay bắt buộc?

(ĐTTCO) - Trước thực trạng doanh nghiệp đẩy mạnh huy động trái phiếu (TP) nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, cho thị trường, yêu cầu hoàn thiện giải pháp góp phần đưa thị trường TP doanh nghiệp (TPDN) phát triển lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả ngày càng bức thiết. Trong số các giải pháp đó, xếp hạng tín nhiệm là một bài toán đang được đặt ra.