CPI tháng 3 giảm 0,19%

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3. CPI tháng 3 giảm 0,19%. So với tháng 12-2012, CPI cả nước tháng 3 tăng 2,39% và tăng 6,64% so cùng kỳ 2012.

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3. CPI tháng 3 giảm 0,19%. So với tháng 12-2012, CPI cả nước tháng 3 tăng 2,39% và tăng 6,64% so cùng kỳ 2012.

Theo báo cáo này, CPI tháng 3 giảm 0,19% so tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, CPI cả nước tháng 3 tăng 6,64% và tăng 2,39% so tháng 12-2012.

Trong tháng 3, có 4 nhóm hàng có chỉ số giá giảm. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,53%; nhóm đồ uống va thuốc lá giảm 0,08%; nhóm giao thông giảm 0,25%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,05%.

Các nhóm hàng khác có mức tăng từ 0,02% - 0,23%. Nhóm hàng có mức tăng cao nhất là thiết bị và đồ dùng gia đình.

Chỉ số giá vàng tháng 3 giảm 2,73% so tháng trước, giảm 4,27% so tháng 12-2012 và giảm 3,47% so cùng kỳ 2012.

Chỉ số giá USD tháng 3 tăng 0,41% so tháng trước, tăng 0,36% so cuối 2012 và tăng 0,39% so cùng kỳ 2012.

Các tin khác