Từ khóa: #CTCP Gang Thép Thái Nguyên

Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thua lỗ, trong khi đó ngân hàng đang lãi lớn nhờ doanh nghiệp đóng lãi vay. (Trong ảnh: Chế biến thủy sản xuất khẩu tại CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú).

Ngân hàng đang 'vô cảm' trước 'nỗi đau' của doanh nghiệp?

(ĐTTCO) - Thật bất hợp lý khi hầu hết các doanh nghiệp đều lỗ, thậm chí phải bán gần hết tài sản thì hầu hết ngân hàng đều công bố lãi ngàn tỷ. Thậm chí trong đại hội cổ đông vừa qua, các nhà băng đều lên kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 10-30%.