Đạm Hà Bắc chỉ bán được 3,5% cổ phần phiên IPO

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần ra công chúng (IPO) của Công TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc vừa được tổ chức vào sáng hôm nay (13-11).

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần ra công chúng (IPO) của Công TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc vừa được tổ chức vào sáng hôm nay (13-11).

 

Theo kết quả đấu giá, Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc chỉ bán được hơn 3,3 triệu cổ phần, tương đương với 3,5% số cổ phần mang ra chào bán là 94,7 triệu cổ phần.

Phiên đấu giá có sự tham gia của 22 NĐT, trong đó có 17 tổ chức và 5 NĐT cá nhân với giá đấu bình quân là 10.100 đồng/cổ phần. Như vậy, số tiền mà Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thu được từ đợt IPO này là 33,6 tỷ đồng.

Được biết, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc là sản xuất kinh doanh phân đạm Urê, NH3 lỏng. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc là 2.722 tỷ đồng.

Các tin khác