Từ khóa: #đảng viên Cộng hòa

Phe Cộng hoà ở Pennsylvania loại bỏ đảng viên Dân chủ ra khỏi Thượng viện Tiểu bang

Phe Cộng hoà ở Pennsylvania loại bỏ đảng viên Dân chủ ra khỏi Thượng viện Tiểu bang

(ĐTTCO) - Các đảng viên Cộng hòa tại Pennsylvania đang nỗ lực phủ nhận kết quả tổng thống. Đảng này đã bỏ phiếu không bầu một nhà lập pháp Dân chủ đã được bầu vào tháng 11 và loại bỏ Trung tá thống đốc, cũng là một đảng viên Dân chủ làm viên chức chủ tọa của Thượng viện Tiểu bang.