Đấu tranh việc chuyển giá khai lỗ

Tại buổi đối thoại trực tiếp với DN, Cục thuế TPHCM cho biết những tháng đầu năm đã đạt được kết quả khả quan trong việc chống chuyển giá.

Tại buổi đối thoại trực tiếp với DN, Cục thuế TPHCM cho biết những tháng đầu năm đã đạt được kết quả khả quan trong việc chống chuyển giá. 

Tuy nhiên, việc chống hoạt động chuyển giá vẫn có nhiều vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động thu thuế. Xoay quanh vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hạnh, Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM, cho biết:


Để tiếp tục chống chuyển giá, Cục thuế mời lãnh đạo DN lên làm việc trực tiếp, nói tình nói lý để thuyết phục. Thí dụ tôi đã mời lãnh đạo một DN đến và lấy ra 11 báo cáo quyết toán đóng dấu rõ ràng của DN đến. Sau đó phân tích 3 con số doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong báo cáo để chỉ ra rằng không một DN nào kinh doanh lỗ nhưng vẫn tiếp tục đầu tư.

Đồng thời thuyết phục khi hợp tác với nhau, đôi bên cùng hài hòa trách nhiệm và nghĩa vụ mới có thể gắn bó lâu dài. Sau những buổi làm việc đó, nhiều DN đã ý thức hơn về nghĩa vụ của mình. Vì không thể gặp hết nên Cục Thuế TPHCM thường chọn những DN lớn có hiện tượng chuyển giá để tiếp xúc trực tiếp.

Chúng tôi dự tính sắp tới sẽ phối hợp với Sở Nội vụ mời các hiệp hội DN các nước tại TPHCM để có thể đối thoại với ban lãnh đạo hiệp hội, yêu cầu chia sẻ trách nhiệm.

Trong tháng 6-2011, Cục Thuế TPHCM nhận được câu hỏi của một công ty kiểm toán: “Nếu một đơn vị bán hàng cho một DN trong khu chế xuất thì thực hiện hóa đơn gì?”. Nhân viên của phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được phân công trả lời câu hỏi này đã trích dẫn đầy đủ nội dung liên quan và phía cuối có ghi rõ là sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, ngày 19-7, công ty được tư vấn lại đến hỏi tại sao Cục Thuế hướng dẫn các DN bán hàng cho DN nằm trong khu chế xuất sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng nhưng công ty kiểm toán tư vấn là Cục Thuế hướng dẫn sử dụng hóa đơn xuất khẩu. Chúng tôi kiểm tra lại và phát hiện DN kiểm toán đó đã in lại nội dung trả lời của Cục Thuế và ngắt bớt 6 dòng. Mục đích chưa rõ nhưng vấn đề này sẽ được chuyển sang cơ quan công an điều tra.

Theo suy luận của tôi, có lẽ DN kiểm toán đã tư vấn cho DN kia thực hiện hóa đơn xuất khẩu, đến khi DN nộp hồ sơ cơ quan thuế không đồng ý nên DN kiểm toán sửa đổi câu trả lời của Cục Thuế để DN mang đến Chi cục Thuế sẽ được chấp nhận hồ sơ.

Các tin khác