Đề nghị Sở TNMT tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn

(ĐTTCO) – Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đề nghị Sở TNMT tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn
Theo đó, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan thống nhất các nội dung của đơn vị về kết quả thực hiện công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2022 và đề nghị Sở TN-MT sơ kết đánh giá công tác CCHC với mục tiêu cụ thể, thiết thực nhằm đưa công tác CCHC hoạt động ngày càng hiệu quả và thực chất hơn; tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác CCHC tại đơn vị đưa vào thi đua cuối năm.
Nhằm giúp cho công tác CCHC tại Sở ngày càng hiệu quả, thực chất hơn, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở TN-MT tập trung đánh giá, nhận xét những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục, đặc biệt các nhiệm vụ được UBND TP giao, công tác phối hợp với các Sở, các chỉ số PCI, PAPI: giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn và đánh giá nguyên nhân trễ hẹn từ đó xây dựng và thực hiện ngay các giải pháp khắc phục; nghiên cứu, đề xuất UBND TP tháo gỡ những vướng mắc trong việc thẩm định giá đối với dự án nhà ở thương mại.
Quan tâm cải thiện các chỉ số PCI, PAPI; chủ động xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số tại đơn vị, hướng tới các hồ sơ đều được số hóa; áp dụng triệt để việc sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản, đơn vị rà soát, đưa vào áp dụng thống nhất đối với các văn bản thực hiện chữ ký số.
Bên cạnh đó, Sở tổ chức quán triệt cán bộ, công chức thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND TP công bố các TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ trong tháng 9/2022; tiếp tục thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;…

Các tin khác