Di chúc thừa kế không hợp pháp

Hỏi: - Bác trai tôi không có con, còn vợ đã chết cách đây 2 năm. Khi bác lâm bệnh nặng và mất trí nhớ, một người cháu đã nhờ người làm di chúc để được hưởng căn nhà của bác. Xin hỏi, di chúc làm trong hoàn cảnh như thế có hợp pháp hay không? Trường hợp bác tôi không có di chúc thì tài sản của bác sẽ được xử lý như thế nào?

Hỏi: - Bác trai tôi không có con, còn vợ đã chết cách đây 2 năm. Khi bác lâm bệnh nặng và mất trí nhớ, một người cháu đã nhờ người làm di chúc để được hưởng căn nhà của bác. Xin hỏi, di chúc làm trong hoàn cảnh như thế có hợp pháp hay không? Trường hợp bác tôi không có di chúc thì tài sản của bác sẽ được xử lý như thế nào?

 Trần Thị Thơm

(huyện Đức Hòa, Long An)

Trả lời: - Theo Điều 652 Bộ Luật Dân sự 2005, di chúc được coi là hợp pháp phải đủ các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định pháp luật. Trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì di sản của người chết được chia thừa kế theo pháp luật.

Đối với trường hợp người bác của bà, rõ ràng di chúc này không hợp pháp. Như vậy, di sản của người bác để lại phải được chia thừa kế theo pháp luật. Nếu ông không có con; cha, mẹ, vợ đều đã chết, thì di sản của ông được chia cho hàng thừa kế thứ hai (gồm có: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại) hoặc hàng thừa kế thứ ba (gồm có: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại). Theo quy định pháp luật, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Các tin khác