DIC Corp tái cấu trúc đầu tư tài chính

(ĐTTCO) - CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp - DIG) vừa có văn bản giải trình về biến động lợi nhuận quý III-2015 so với cùng kỳ năm 2014.

(ĐTTCO) - CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp - DIG) vừa có văn bản giải trình về biến động lợi nhuận quý III-2015 so với cùng kỳ năm 2014.

Theo DIC Corp, lợi nhuận tăng chủ yếu do tăng trưởng lợi nhuận của các công ty con so với năm trước. Cụ thể, tăng trưởng của chi tiêu lợi nhuận gộp do hoạt động sản xuất kinh doanh chính có khởi sắc hơn so với cùng kỳ. Đặc biệt, chi phí tài chính của các công ty con cũng giảm đáng kể (giảm chi phí lãi vay và được hoàn nhập các khoản dự phòng) là nguyên nhân đễn đến sự tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận.

Theo BCTC quý III đã được công bố, doanh thu thuần của DIC Corp đạt 167,5 tỷ đồng (tăng gần 40% so với cùng kỳ), lợi nhuận hợp nhất sau thuế của DIC Corp đạt hơn 18 tỷ đồng (tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái là 10,4 tỷ đồng).

Trước đó, HĐQT của DIC Corp đã thông qua phương án tái cấu trúc đầu tư tài chính ra ngoài ngành. Theo đó, DIC Corp sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu của DIC Hà Nam và bán bớt cổ phần tại DIC Sport.

Giá mua cổ phần DIC Hà Nam là 9.400 đồng/cổ phần, giá bán cổ phần DIC Sport là 9.000 đồng/CP. Ngoài ra, DIC Corp còn hoán đổi 467.345 cổ phần DIC Sport lấy 447.400 cổ phần DIC Hà Nam (tỷ lệ 1:1,044).

Sau khi thực hiện thành công các giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Sport giảm từ 32% xuống còn 28% vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu tại DIC Hà Nam tăng từ 92% lên 100% vốn điều lệ.

Các tin khác