Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi

(ĐTTCO) - Nằm dưới chân núi Thạch Bích là xóm nhỏ của Khu dân cư số 12, thôn Gò Tranh, xã Long Sơn (huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi). Nơi đây, người dân đồng lòng thực hiện xóa đói giảm nghèo.
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 1
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 2
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 3
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 4
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 5
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 6
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 7
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 8
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 9
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 10
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 11
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 12
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 13
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 14
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 15
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 16
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 17
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 18
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 19
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 20
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 21
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 22
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 23
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 24
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 25
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 26
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 27
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 28
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 29
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 30
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 31
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 32
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 33
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 34

NGUYỄN 

Các tin khác