Từ khóa: #Diễn đàn trực tuyến

Áp lực thành công, phản ứng âm thầm

Áp lực thành công, phản ứng âm thầm

(ĐTTCO) - Có nhiều điều kiện để phát triển bản thân, lớp trẻ gen Z, gen Y được ví là thế hệ “vượt sướng”. Nhưng đi kèm với những điều kiện tốt trong học tập, làm việc, cũng có không ít áp lực buộc bạn trẻ phải nỗ lực và phải thành công nhanh hơn so với thế hệ trước.