Điện tăng trên 5% phải chờ Thủ tướng

Khi các thông số đầu vào biến động tăng 2-5% và trong khung giá quy định thì EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận.

Khi các thông số đầu vào biến động tăng 2-5% và trong khung giá quy định thì EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận. 

 

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quy định về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo đó, trường hợp các thông số đầu vào biến động làm giá bán điện tại thời điểm tính toán thấp hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 5% trở lên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyết định giảm giá bán điện tương ứng. EVN phải báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để giám sát.

Trường hợp các thông số đầu vào tăng từ 2% đến 5% và trong khung giá quy định thì EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau được Bộ Công Thương chấp thuận.

Khi thông số đầu vào biến động trên 5% hoặc mức giá bán lẻ điện bình quân tính toán sau điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ trình của EVN, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi ý kiến đến Bộ Công Thương. Bộ Công Thương trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương trình Thủ tướng mà chưa có ý kiến trả lời, cho phép EVN được điều chỉnh giá bán điện ở mức 5%.

Bộ Công Thương có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện đồng thời được phép mời tư vấn độc lập để thẩm tra hồ sơ điều chỉnh giá bán điện.

Trường hợp cần thiết, Bộ có thể yêu cầu EVN tạm dừng việc tăng giá bán điện hoặc hiệu chỉnh cho lần điều chỉnh kế tiếp. Bộ Tài chính kiểm tra các khoản chênh lệch chi phí hợp lý, hợp lệ so với số liệu tính toán trong phương án giá bán điện sau khi có số liệu quyết toán, kiểm toán.

Năm 2012, giá điện được điều chỉnh 2 lần vào ngày 1-7 và 22-12. Sau khi tăng 5% vào cuối năm ngoái, mức giá điện bình quân từ 1.369 đồng mỗi kWh đã lên 1.437 đồng. 

Các tin khác