Điều hành văn phòng với eOffice của BKAV

NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Công ty An ninh mạng Bkav vừa ký kết thực hiện giai đoạn 1 “Triển khai giải pháp phần mềm hiện đại hóa quản trị điều hành các hoạt động văn phòng - BKAV eOffice”.

NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Công ty An ninh mạng Bkav vừa ký kết thực hiện giai đoạn 1 “Triển khai giải pháp phần mềm hiện đại hóa quản trị điều hành các hoạt động văn phòng - BKAV eOffice”.

BKAV eOffice là giải pháp tổng thể hiện đại hóa quản trị, điều hành doanh nghiệp được sản xuất và đóng gói hoàn toàn trong nước, giúp NH xây dựng nền tảng điều hành hiện đại, có thể vận hành hoạt động hệ thống với hàng nghìn nhân sự một cách khoa học và hiệu quả. Giải pháp eOffice đã được ứng dụng rộng rãi trên hơn 400 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB, cho biết đây là xu thế chung của các NH nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh và uy tín. Trong đó việc hiện đại hóa quản trị điều hành và hoạt động văn phòng góp phần không nhỏ tới sự nâng cao chất lượng dịch vụ của NH.

Với hệ thống BKAV eOffice, SHB sẽ hoạch định các luồng công việc đến từng phòng ban một cách khoa học, tạo dựng, duy trì môi trường làm việc mà qua đó mọi thông tin, hoạt động đều được chia sẻ, phản hồi thuận tiện. Bkav eOffice cũng cung cấp hệ thống kết nối liên văn phòng, giúp hoạt động văn phòng được thực hiện một cách đồng nhất. Vì vậy, ban lãnh đạo SHB có thể điều hành công việc bất cứ nơi đâu, tại bất kỳ thời điểm nào đối với tất cả đơn vị trên toàn hệ thống.

 Do vậy, bên cạnh việc ứng dụng giải pháp phần mềm văn phòng điện tử eOffice, SHB sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ thông tin tới từng nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. SHB hiện đang nghiên cứu đầu tư hệ thống phê duyệt tín dụng trực tuyến (LOS - Loan Origination System), hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM - Customer Relationship Management)… đáp ứng xu thế sử dụng dịch vụ NH điện tử của khách hàng, nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các tin khác