DIG chào bán cổ phần Fico Bình Dương

(ĐTTCO) - TCTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán phần vốn góp của mình tại Công ty TNHH Xi măng Fico Bình Dương (Fico Bình Dương).

(ĐTTCO) - TCTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán phần vốn góp của mình tại Công ty TNHH Xi măng Fico Bình Dương (Fico Bình Dương).

Theo đó, HĐQT của DIG đã thông qua phưiơng án chào bán cạnh tranh toàn bộ phần góp vốn tại Fico Bình Dương với giá khởi điểm là 17.500 đồng/cổ phần, bước giá 100 đồng. Số cổ phần này sẽ được bán theo lô nên chỉ 1 NĐT duy nhất được mua.

Được biết, DIG hiện đang nắm giữ là 637.652 cổ phần tại Fico Bình Dương với tổng giá trị vốn góp là 6,37 tỷ đồng. Với giá khởi điểm 17.500 đồng/cổ phần thì danh mục đầu tư này có thể mang lại cho DIG khoản lợi nhuận gần 5 tỷ đồng.

Theo BCTC quý III-2015 của DIG, tổng doanh thu đạt 167,5 tỷ đồng (tăng 39,7%), lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 18 tỷ đồng (tăng 74,2%). Theo giải trình của DIG, lọi nhuận tăng là do kết quả kinh doanh của các công ty con khởi sắc trong khi chi phí tài chính (lãi vay) giảm và được hoàn nhập dự phòng.

Các tin khác