Doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, bất động sản giải thể nhiều nhất

(ĐTTCO)- Báo cáo từ UBND TPHCM cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 nếu tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung 6 tháng đầu năm 2022 là 524.666 tỷ đồng, giảm 12,34% so với cùng kỳ. 

Doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, bất động sản giải thể nhiều nhất

Trong đó: Thành phố có 20.523 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 253.888 tỷ đồng, tăng 12,04% về số lượng so với cùng kỳ và giảm 18,06% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; vốn điều chỉnh bổ sung tăng 524.666 tỷ đồng, giảm 12,34% so với cùng kỳ.

Có 1.935 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 23,64% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp đã giải thể nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 là: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (774 doanh nghiệp, chiếm 40,10%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (189 doanh nghiệp, chiếm 9,79%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (171 doanh nghiệp, chiếm 8,86%); Kinh doanh bất động sản (142 doanh nghiệp, chiếm 7,36%); Thông tin và truyền thông (103 doanh nghiệp, chiếm 5,34%); Xây dựng (102 doanh nghiệp, chiếm 5,28%).

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT