Đòi lại hay xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước?

Hỏi: - Tôi đang sống trong một căn nhà thuộc sở hữu nhà nước, theo diện thuê nhà hợp pháp. Căn nhà này nguyên trước đây thuộc sở hữu của ông bà tôi nhưng ông bà đã đi vượt biên trái phép nên căn nhà đã bị Nhà nước quản lý. Nay, ông bà tôi đã mất. Xin hỏi, chúng tôi có thể đòi lại nhà hay xin mua hóa giá nhà?

Hỏi: - Tôi đang sống trong một căn nhà thuộc sở hữu nhà nước, theo diện thuê nhà hợp pháp. Căn nhà này nguyên trước đây thuộc sở hữu của ông bà tôi nhưng ông bà đã đi vượt biên trái phép nên căn nhà đã bị Nhà nước quản lý. Nay, ông bà tôi đã mất. Xin hỏi, chúng tôi có thể đòi lại nhà hay xin mua hóa giá nhà?

Lê Thị Tiểu Nhi (quận 1, TPHCM)

Trả lời: - Nghị quyết 23/UBTVQH ngày 26-11-2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất”. Do vậy, nếu căn nhà trên đã bị Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng thì nay gia đình bà không thể đòi lại.

Tuy nhiên, theo Điều 5 Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2-4-2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nếu gia đình bà đang sử dụng nhà với tư cách là người thuê nhà hợp pháp thì có thể liên hệ với cơ quan quản lý nhà để làm thủ tục mua nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Các tin khác